lektieSOS tilbyder gratis lektiehjælp for elever og studerende i vores lektieforum. Spørg om og svar på lektiespørgsmål i dansk, matematik, engelsk, tysk eller et helt femte fag. Registrer gratis og få points for spørgsmål og svar. Lektiehjælp er altid 100% gratis.

Dansknoter

Analysemodeller

Her finder du praktiske og gennemprøvede modeller til analyse af digte, eventyr og noveller.

Digtanalyse

En digtanalyse har til forskel fra en matematikopgave ikke kun én løsning. På grund af de mange ordbilleder som ofte optræder i digte, kan der nemlig være mange forskellige tolkninger af digtforfatterens budskab. Det gør analyseopgaven lidt sværere men også mere spændende og kreativ at arbejde med.

Digtanalysen er delt i to dele. Den faktuelle og den filosofiske. Begge dele er vigtige, men den filosofiske er den, som kræver mest tankevirksomhed. Inden du starter på analysen, er det en nødvendigt at læse digtet grundigt igennem nogle gange, og forsøge at få et overordnet billede af, hvad forfatteren vil sige med digtet.

Den faktuelle del:

 • Titel
 • Forfatter
 • Digtets årstal
 • Opbygning (hvor mange strofer, vers og rim)
 • Typen af digt
  • prosadigt, hvor alle strofer er bygget ens op
  • traditionelt, hvor strofer ikke er bygget ens op, men det kan synges (ligesom en salme)
  • rap, hvor strofer ikke er bygget ens op og det heller ikke kan synges

Den filosofiske del:

 • Hvordan påvirker digtet læseren?
  • lyrisk, altså med følelser
  • episk, altså fortællende
  • dramatisk med en voldsom handling
 • Digtets handling. Her giver du et referat af, hvad der sker i digtet. Fortæl om der er flash back, flash forward eller om det er kronologisk.
 • Typen af rim, hvis de findes. Der kan være parrim, krydsrim, stavelsesrim, bogstavrim og klamrende rim (som er når sidste ord i linje 1+4 rimer og 2+3 rimer).
 • Tid. Hvilken periode strækker digtet sig over?
 • Sted. Hvor foregår digtet?
 • Miljøkarakteristik. Fortæl overordnet hvordan du fornemmer personerne og samfundet er, ud fra den måde det er beskrevet på i digtet.
 • Personkarakteristik. Hvilke personer er med i digtet, og hvordan vil du beskrive dem? Hvordan ser de sig selv?
 • Fortællertype. Hvem er fortælleren af digtet (det er ikke nødvendigvis den samme, som den der har skrevet digtet)
  • 1. person (jeg)
  • 3. person (han/hun)
  • observerende fortæller (ingen viden)
  • alvidende fortæller (total viden)
  • personal fortæller (begrænset viden)
 • Fortæller synspunkt. Kommer fortællerens synspunkt til udtryk i digtet?
 • Hovedtema. Hvad er budskabet i digtet (hvad er det, man vil fortælle dig)?
 • Sidetema. Er der andre budskaber i digtet?
 • Sproglige virkemidler. Hvordan leveres budskabet? I et digt bruges sproget som udtryksform, så det kan være stærke tillægsord, metaforer (ordbilleder), slang, ironi osv.
 • Hvilke følelser bringer digtet frem i dig?
 • Hvad vil forfatteren opnå med digtet? Hvorfor har han skrevet det? Har han skrevet det på baggrund af nogle negative eller positive følelser, han har været igennem?
 • Din vurdering af digtet. Her kan du endelig fortælle, hvad du synes om digtet. Er det smukt, mærkeligt, ubehageligt? Har det fået dig til at tænke over nogen ting? Husk at argumentere for det, du skriver.
 • Perspektivering. Kan du sætte digtet i forbindelse med noget, du selv har oplevet? Er samfundet anderledes i dag, end da digtet blev skrevet?

Eventyranalyse

De fleste eventyr er karakteriseret ved at de er bygget op på samme måde. Bare se på den typiske indledning "Der var engang..." og slutning "...og de levede lykkeligt til deres dages ende". Ind imellem de to dele er der ofte en konge, en heks eller en trold, som hovedpersonen skal bekæmpe for at opnå et kongerige eller lignende.

Sæt dig nu godt til rette og læs eventyret godt igennem. Tænk så over om der var et budskab i teksten. Nu er du tunet ind og klar til at starte på eventyranalysen.

 • Genre. Det giver måske sig selv, at det er eventyrgenren, men det skal med alligevel.
 • Forfatter. Hvis denne er ukendt så husk også at notere det.
 • Referat. Fortæl hvad eventyret handler om. Husk at få de vigtigste ting med.
 • Typen af eventyr. Er det et kunsteventyr eller et folkeeventyr?
 • Tid. Hvornår foregår eventyret.
 • Fortællertype. Er det 1. person (jeg) eller 3. person (han/hun)?
 • Komposition. Beskriv måden eventyret er bygget op på. Se kompositionsoversigten for eksempler.
 • Handlingstema. Hvad er eventyrets tema(er) (magt, kærlighed, had, etc.)?
 • Eventyrtræk. Hvilke typiske træk som hører til eventyr indgår: gentagelser (tallet 3 bruges tit i eventyr), overnaturlige væsner, prøver osv.?
 • Personkarakteristik. Hvilke personer er med i eventyret, og hvordan vil du beskrive dem? Hvordan ser de sig selv? Du kan med fordel bruge aktantmodellen.
 • Miljøkarakteristik. Hvordan er omgivelserne, eventyret foregår i?
 • Forfatterens budskab. Hvad er det forfatteren gerne vil fortælle med eventyret?
 • Perspektivering. Minder indholdet eller budskabet i eventyret dig om andre tekster du har læst eller noget du har oplevet?

Novelleanalyse

En novelle er kendetegnet ved at være en kortere fortælling (2-10 sider), hvor man typisk følger en enkelt vigtig begivenhed i ganske få personers liv. Du kan finde noveller i dameblade som Ude og Hjemme og Familiejournalen.

Budskabet i en novelle er normalt mere direkte fremstillet end i et digt og et eventyr. Nogen gange afsløres budskabet endda allerede i novellens titel.

Her får du en skabelon til en grundig analyse af en novelle, som du med fordel kan bruge til dine opgaver.

 • Titel
 • Forfatter. Hvis du hørt om denne forfatter før så nævn det kort.
 • Novellens årstal og hvor den er fundet. For eksempel Bragt i Hjemmet d. 7. april 2014.
 • Referat. Husk at få de vigtigste ting med.
 • Novelletype. Der findes traditionelle noveller (længere med uforudsigelig slutning), novelletter (kortere med uforudsigelig slutning) og trivialnoveller (med forudsigelig slutning)
 • Berettermodellen. Beskriv hver af de 7 dele i berettermodellen
  • Anslaget
  • Præsentation
  • Uddybning
  • Point of no return
  • Konfliktoptrapning
  • Klimaks
  • Udtoning
  Du kan finde berettermodellen i sin helhed her.
 • Personkarakteristik. Hvilke personer er med i novellen, og hvordan vil du beskrive dem? Hvordan ser de sig selv?
 • Miljøkarakteristik. Hvordan er omgivelserne, novellen foregår i?
 • Forfatterens budskab. Hvad er det forfatteren gerne vil fortælle med novellen?
 • Perspektivering. Kan du drage paralleller til andre tekster du har læst eller noget du har oplevet?
Google+
...