lektieSOS tilbyder gratis lektiehjælp for elever og studerende i vores lektieforum. Spørg om og svar på lektiespørgsmål i dansk, matematik, engelsk, tysk eller et helt femte fag. Registrer gratis og få points for spørgsmål og svar. Lektiehjælp er altid 100% gratis.

Samfundsfag: hvad er BNP?

0 stemmer
707 visninger
Jeg sidder og læser op på samfundsfag og støder hele tiden på ordet BNP. Hvad er det lige, at det help præcist er, og hvad er sammenhængen mellem et lands BNP og dets velstand?
spurgt for 5 Aug, 2014 i andre-fag / c-niveau af skoletræt  


1 Svar

0 stemmer
BNP (Brutto National Produktet) er et udtryk for et lands samlede produktion af varer, tjenester og ydelser. Det gælder både, hvad der produceres i det private og i det offentlige. Så når frisøren klipper hr. Jensens hår, tæller prisen på ydelsen med i BNP. Og når skolelæreren underviser en klasse i folkeskolen, tæller vedkommendes løn også med i BNP.

Et rigt land vil typisk også have et højt BNP. Qatar, Lichtenstein og Luxenbourg topper listerne over BNP, mens afrikanske lande ligger i bunden. Norge ligger på en 5. plads og Danmark på en 21. plads (ud af 193 lande).

De nordiske lande har alle et forholdsvis højt bruttonationalprodukt. Det kan der kan være forskellige forklaringer på. En af dem går på, at de nordiske lande alle har offentlige sektorer med stort forbrug, som gør at BNP bliver kunstigt højt. En anden går på, at man I de nordiske lande har en stor tillid til hinanden, som giver folk større lyst til at handle sammen.
besvaret for 5 Aug, 2014 af KlausK (7,450 point)  
Google+
...