lektieSOS tilbyder gratis lektiehjælp for elever og studerende i vores lektieforum. Spørg om og svar på lektiespørgsmål i dansk, matematik, engelsk, tysk eller et helt femte fag. Registrer gratis og få points for spørgsmål og svar. Lektiehjælp er altid 100% gratis.

Hvad er en hypotese og hvordan opstilles den?

0 stemmer
848 visninger
Jeg er i gang med min hovedopgave på bachelor, og har hørt om andre studerende som opstiller hypoteser i deres opgaver. Men hvad er helt præcist en hypotese og hvordan opstilles den?
spurgt for 26 Maj, 2014 i dansk / universitet af Mario  


1 Svar

0 stemmer
En hypotese er en forudsigelse af et svar eller resultat, som man på forhånd har en forventning om at finde (man kunne også kalde det en teori). De kan være fine til at hjælpe med at afgrænse en opgave, og skal gerne i en eller anden grad udspringe af de spørgsmål, der stilles i problemformuleringen.

I en bachelorafhandling om de unges læsevaner, kunne en hypose eksempelvis opstilles på denne måde:

- Hvis unge mennesker læser mindst én time hver dag, vil der ikke længere være brug for lektiehjælp.

En hypotese lægger op til en undersøgelse efterfulgt af en konklusion. I konklusionen vurderes og diskuteres det så, om hypotesen holder ud fra undersøgelsen.

Det kan være en god idé, at gå og tænke over (og lave udkast til) hypoteser allerede tidligt i opgaveskrivningen. Så kan det nemlig være nemmere at pejle sig ind på, hvordan opgaveindholdet efterfølgende skal disponeres.

Du ser ofte hypoteser brugt i forskningsartikler i universitetsverden.
besvaret for 26 Maj, 2014 af KlausK (7,450 point)  
Google+
...