lektieSOS tilbyder gratis lektiehjælp for elever og studerende i vores lektieforum. Spørg om og svar på lektiespørgsmål i dansk, matematik, engelsk, tysk eller et helt femte fag. Registrer gratis og få points for spørgsmål og svar. Lektiehjælp er altid 100% gratis.

Hjælp til 3 International Økonomi A spørgsmål?

0 stemmer
304 visninger

 

 

1 Big Mac, i minutter 1 kg brød, i minutter 1 iphone, i timer
Athen 30 13 86,0
Barcelona 19 12 52,5
Beijing 34 28 184,0
Berlin 16 11 55,5
København 16 9 36,5
Delhi 65 16 369,5
Geneve 14 6 23,5
Istanbul 42 9 165,5
Los Angeles 11 18 33,0
Moskva 18 7 119,0
Nairobi 84 28 292,5
Sao Paolo 39 27 106,0
Warzawa 36 13 141,0

Her angives, hvor lang tid man skal arbejde for en gennemsnitsløn i forskellige storbyer for at tjene til henholdsvis en Big Mac, 1 kg brød og en iPhone.

 
  1. Hvad fortæller tabellen om reallønnen i de betragtede byer?
  2. Hvad kan forklare de store forskelle i købekraften i de forskellige byer? (Det er vigtigt, at du er klar over, hvilke lande byerne ligger i – her findes en del af forklaringen).
  3. Hvilke problemer kan der være forbundet med at foretage en sådan opgørelse?

 

Tak på forhånd

spurgt for 30 Aug, 2017 i andre-fag / a-niveau af anonym  


1 Svar

0 stemmer
Realløn er en betegnelse for, hvad en lønmodtager i faktiske tal får ud af sin løn. Altså etudtryk for købekraft.
 
Man kan ud fra tabellen se, at man skal arbejde væsentligt mindre for at få råd til en iPhone i København sammenlignet med hvis man køber den i Nairobi (Afrika). Således skal man i København arbejde 36,5 timer og  i Nairobi 292,5 timer for at få råd til en iPhone. Da iPhone koster nogenlunde det samme over hele verden, er den et godt sammenligningsgrundlag for reallønnen. Man kan vel derfor sige, at reallønnen er 
ca. 9 gange større i Danmark.
 
Generelt set betyder et lands velstand også en højere gennemsnitsløn og realløn.
 
Noget af det som man skal være opmærksom på ved en sammenligning lande imellem, er, at afgifter, moms og lignende har en betydning for det forbrugerprisindeks, som reallønnen måles op mod.
besvaret for 1 Sep, 2017 af maria  
Google+
...