lektieSOS tilbyder gratis lektiehjælp for elever og studerende i vores lektieforum. Spørg om og svar på lektiespørgsmål i dansk, matematik, engelsk, tysk eller et helt femte fag. Registrer gratis og få points for spørgsmål og svar. Lektiehjælp er altid 100% gratis.

Hvilket samfundssystem blev der brugt i middelalderen?

0 stemmer
148 visninger
Hvis jeg ikke tager fejl, så blev fæstesystemet brugt i omkring 1200-tallet og frem, men helt præcist hvad blev der brugt inden? Hvordan fungerede vores samfund i middelalderen med konge, kirke osv.? Hvordan stod vores pyramide?
spurgt for 22 Maj, 2017 i historie / 9-10-klasse af JegkanikkefindeudafDHO  


1 Svar

0 stemmer
Fæsteforholdet gik ud på, at en landmand (fæstebonde) havde en kontrakt med en jordejer (typisk staten). Ved at overholde betingelserne i kontrakten, kunne landmanden ikke opsiges af jordejeren.

Fæstesystemet begyndte i midten af 1200-tallet, toppede et par hundrede år senere, og blev udfaset i 1919.

Inden fæstesystemet var landbruget ikke så organiseret. Omkring år 1100 fandtes der storgodser, hvor dyrkningen af jorden antages at have tilhørt bønderne selv. De menes også, at de havde mulighed for at bortforpagte eller udleje deres jord.

Kongen havde i middelalderen stor magt - også over kirken. Mange af de skatter som dengang blev udskrevet gik til kongen. Det var også kongen som styrede lov og orden i samfundet, og bestemte hvornår Danmark skulle drage i krig.

Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvilken pyramide du henviser til?
besvaret for 23 Maj, 2017 af peter  
Google+
...