lektieSOS tilbyder gratis lektiehjælp for elever og studerende i vores lektieforum. Spørg om og svar på lektiespørgsmål i dansk, matematik, engelsk, tysk eller et helt femte fag. Registrer gratis og få points for spørgsmål og svar. Lektiehjælp er altid 100% gratis.

Hjælp til forståelse af navneord, egennavne og udsagnsord

+1 stemme
5,372 visninger

Hej. jeg har store problemer med at finde ud af ordklasser... jeg har skrevet nogle tider ned. Kunne nogle læse det igennem og fortælle, om det er nogenlude forståeligt, måske fortælle mig om der mangler noget? Nogle regler der gør det nemmere at høre endelserne? Noget der kan skives mere forståeligt?

Navneord: substantiver

Betegnelser for: ting (fx: taske), levende væsener (kat), begreber (håb)

Fælleskøn: (n-ord): sæt en foran og Intetkøn: (t-ord): sæt et foran

Bøjes:

Ental ubestemt (singularis): kort form

Ental bestemt (singularis): endelser er en/et

Flertal ubestemt (pluralis): e, r, er, eller ingen (nogle ændre vokaler fx: mand=mænd)

Flertal bestemt (pluralis): brug flertal ubestemt og tilføj ne eller ene

Sammensatte navneord: ord-led der danner navneord, kun det sidste led bestemmer om navneordklassen

Ejefald (genitiv): når navneordet ejer ejer/har noget (fx: taskens hank)

Ejefald tilføjes s eller ’ hvis ordret ender i -s, -z, eller -x (fx: Max’ bog)

 

Egennavn: proprier (Undergruppe af navneord)

Betegnelser for: navne på: personer, dyr, steder, lande, bøger, film, aviser osv.

Alle egennavne skrives med stort, består egennavnet af to ord skrives begge ord med stort,

Hvis det består af mere end to ord er reglen af det første og tredje ord skrives med stort.

Men hvis ordet i midten er vigtigt kan det også skrives med stort.

Men ejeren af egennavnet kan altid selv bestemme hvordan ordet skrives (fx: føtek)

Bøjes i ejefald: se ejefald ved navneord

 

Udsagnsord: verber

Betegnelser for: et ord der beskriver hvad noget/nogen gør eller hvad der sker

Bydemåde (imperativ): korteste form (lyder som en ordre) fx: regn så!

Navneform (infinitiv): grundform bruges til at slå ord op i ordbogen

Bøjning: At foran, ender på -e

Nutid (præsens): fortæller om det der sker lige nu, det gentagne, det generelle og det der sker i fremtiden

Bøjning: Ender på -er eller r

Nutids r reglen?:

Datid (præteritum/imperfektum): fortæller om det der er sket

Bøjning: ender på -ede, -te, (er der en regl?)

Uregelmæssige udsagnsord: har ingen endelse i datid eller skifter simpel vokal (fx: skrive-skrev)

Kort tillægsform (førnutid) (perfektum participium): en afslutte handling som forgår i forhold til nutid, gør brug af hjælpeverber til at bøje fx: har spist, blevet skør

Kort tillægsform (førdatid) (perfektum participium): en afslutte handling som forgår i forhold til datid, gør brug af hjælpeverber til at bøje fx: havde spist, blev skør

Lang tillægsform (før datid) (præsens participium): ender altid på -ende

spurgt for 2 Nov, 2016 i dansk / 4-6-klasse af ?  


1 Svar

0 stemmer

Virkelig fin oversigt du har lavet.

Lidt kommentarer:

  • For at indikere endelser, så brug bindestreg. Dermed bliver det mere læsevenligt For eksempel: "sådanne ord ender på -ede.".
  • I afsnittet om egenavne skulle føtek nok have været føtex.
  • Nutids-r reglen under udsagnsord: mange sætter "at spise" i stedet for udsagnsordet, for bedre at kunne høre forskel på endelsen. Læs eventuelt mere her.
  • hvis du vil fremhæve tekst, så gør det konsekvent.
  • brug kursiv for en/et der hvor du forklarer om navneord. Så er det nemmere at se, at adskille begreberne.
  • Under navneord hvor du forklarer om fælleskøn (punkt 2), så sæt et punktum ind i sætningen for at gøre den mere læsevenlig.
besvaret for 2 Nov, 2016 af jonas  
Google+
...