lektieSOS tilbyder gratis lektiehjælp for elever og studerende i vores lektieforum. Spørg om og svar på lektiespørgsmål i dansk, matematik, engelsk, tysk eller et helt femte fag. Registrer gratis og få points for spørgsmål og svar. Lektiehjælp er altid 100% gratis.

Kan I hjælpe med parabel (med mere)?

+1 stemme
408 visninger

hej 

jeg er igang med at lave min matematik aflevering, men har et problem med at få mine opgaver helt færdige. er gået i stå midt i dem og kan ikke få dem afsluttet?!?!? 

håber nogen kan hjælpe 

1) Lad funktionen f være givet ved, at f(x) = 2x + 5.
Angiv f(u), f(t) og f(1 + h).
jeg ved jeg skal erstatte alle x værdier med de angivet f værdier, men så kan jeg ikke komme længere? 
 
2) Grafen for f(x) = ax2 + 4x + c har toppunkt i (-1,2), Bestem a og c.
jeg har beregnet a, og jeg fik a=2.
jeg ved også jeg skal buge D til at berenge c men kan ikke komme videre der fra 
 
3) En parabel skærer x-aksen i punkterne (-1,0) og (4,0) og y-aksen i (0,4).
Find en ligning for parablen.
ved jeg skal bruge faktoriseringsformlen 
 a*(xr1)*(x-r2)
 
og jeg ved at rødderne er -1 og 4 og at parablen går gennem punktet 0,4 også kan jeg ikke komme længere ? 
 
 
håber nogen vil hjælpe :-) 
på forhånd tak! 
 
/admin: titlen på spørgsmålet er ændret, så det mere præcist beskriver, hvad der spørges til.
spurgt for 12 Okt, 2016 i matematik / a-niveau af anonym  


2 Besvarelser

0 stemmer

Her mine bud på opgave 1 og 2:

1) Til ligningen f(x) = 2x + 5.

Hvis u = 3 så

f(3) = 2 * 3 + 5 = 20

2)

Sådan findes a ved:
 
ax2 + 4x + c har toppunkt i (-1,2)
 
xtop = -b / 2a
-1 = -4 / 2a
-2a = -4
2a = 4
a = 2
 
--
 
Sådan findes c ved:
 
ax2 + 4x + c har toppunkt i (-1,2)
 
Du skal vide hvor mange rødder  andengradspolynomiet har. Hvis det for eksempel har 1 rod, så:
 
d = 0
b^2 - 4ac = 0
4^2 - 4 * 1 * c = 0
16 - 4c = 0
16 = 4c
c = 4
besvaret for 12 Okt, 2016 af tobias  
0 stemmer
Denne video er også god i forhold til de to første spørgsmål:

besvaret for 12 Okt, 2016 af tobias  
Google+
...