lektieSOS tilbyder gratis lektiehjælp for elever og studerende i vores lektieforum. Spørg om og svar på lektiespørgsmål i dansk, matematik, engelsk, tysk eller et helt femte fag. Registrer gratis og få points for spørgsmål og svar. Lektiehjælp er altid 100% gratis.

Hvad er en fællesnævner?

+1 stemme
1,938 visninger
Hej forum!

Jeg vil gerne vide, hvad en fællesnævner er. Jeg er med på, at det er noget, som bruges i forbindelse med brøker, men hvad anvendes den mere specifikt til? Forklar gerne med et eksempel.
spurgt for 22 Jul, 2016 i matematik / 7-8-klasse af camilla  


1 Svar

0 stemmer

En brøk består af en tæller og en nævner. Tælleren står over brøkstregen og nævneren under. Det er vist på billedet nedenfor:

\frac{taeller}{naevner}

Når man snakker om en fællesnævner, så betyder det, at to eller flere brøker i et regnestykke har samme nævner.

Man finder fællesnævneren, ved at gange brøkernes nævnere med hinanden. For eksempel:

\frac{1}{3} \; og \; \frac{2}{7}

Disse to brøker har dermed fællesnævneren 3 * 7 = 21.

Når man ændrer næveren på en brøk, skal tælleren følge med, og ganges op med det samme antal som næveren. Så hvis vi tager brøkerne fra før, fungerer det på denne måde:

\frac{1}{3} = \frac{1 * 7}{3 * 7} = \frac{7}{21}

og

\frac{2}{7} = \frac{2 * 3}{7 * 3} = \frac{6}{21}

Når man regner med brøker, er det nogen gange påkrævet, at brøkerne får en fællesnævner inden udregningen påbegyndes. Det gælder for eksempel, når man lægger to brøker sammen: 

\frac{1}{3} + \frac{2}{7} = \frac{7}{21} + \frac{6}{21} = \frac{13}{21}

Hvis du trækker brøker fra hinanden, skal de også have fællesnævner.

Jeg håber at det besvarer dine spørgsmål.

besvaret for 23 Jul, 2016 af thomas  
Google+
...