Ikke det du søger?
Ingen registrering nødvendig!
  • Opret bruger
lektieSOS tilbyder gratis lektiehjælp for elever og studerende i vores lektieforum. Spørg om og svar på lektiespørgsmål i dansk, matematik, engelsk, tysk eller et helt femte fag. Registrer gratis og få points for spørgsmål og svar. Lektiehjælp er altid 100% gratis.

lektieSOS Regler

1. Ansvarsfraskrivelse

lektieSOS stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form som den er og forefindes. lektieSOS har i intet tilfælde ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. En hvilken som helst anvendelse af portalen, herunder downloading, tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er tilgængeliggjort på lektieSOS, sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. lektieSOS kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af portalen.

lektieSOS fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at du har handlet i tillid til råd eller vejledning fra andre brugere af lektieSOS.

2. Ophavsret

Brugere må under ingen omstændigheder kopiere eller på anden måde offentliggøre andre folks beskyttede værker på lektieSOS.

3. Undgå kopiering fra andre websites

Når du skriver et indlæg, hvad enten det er et spørgsmål, en kommentar eller et svar, så undgå at kopiere tekst direkte fra andre websites. Brug da hellere et link som reference til den kilde, du vil citere.

4. Enslydende spørgsmål

Hvis du opretter spørgsmål, som findes enslydende på et andet fora, så vil spørgsmålet på lektiesos.dk som hovedregel blive fjernet.

5. Sletning af indlæg

Som udgangspunkt slettes de indlæg ikke, som allerede har fået svar. Det skyldes at brugerne af lektieSOS bruger deres tid på at besvare de spørgsmål der kommer ind, så bare at slette deres arbejde vil være unfair. Husk også at spørgsmål og svar kan være til glæde og gavn for andre elever og studerende på sitet.

Men ikke at forglemme

Så håber vi at du får en god tid på lektieSOS.Google+
...